Spices

Thulo Okhati Powder, 100g

Thulo Okhati Powder, 100g

रू 65.00
 
Qwati Washa Powder, 100 g

Qwati Washa Powder, 100 g

रू 110.00
 
Lwang Gadhi powder, 100g

Lwang Gadhi powder, 100g

रू 115.00
 
Batiso Powder, 50 g

Batiso Powder, 50 g

रू 60.00
 
Shivapuri Kolonji , 100gm

Shivapuri Kolonji , 100gm

रू 80.00
 
Chamsur Dana, 100gm

Chamsur Dana, 100gm

रू 55.00
 
Panchforan, 100gm

Panchforan, 100gm

रू 50.00
 
Bhang Seeds, 100gm

Bhang Seeds, 100gm

रू 50.00
 
Perilla Seeds (सिलम ), 100gm

Perilla Seeds (सिलम ), 100gm

रू 65.00
 
Flaxseed (आलस), 100gm

Flaxseed (आलस), 100gm

रू 60.00
 
Brown Sesame Seeds, 200gm

Brown Sesame Seeds, 200gm

रू 200.00
 
Dhaniya ko Geda,100gm

Dhaniya ko Geda,100gm

रू 35.00
 
Pipla/Long Pepper ,50gm

Pipla/Long Pepper ,50gm

रू 100.00
 
Seto Teel, 100g

Seto Teel, 100g

रू 45.00
 
Tori (Mustard Seed), 100g

Tori (Mustard Seed), 100g

रू 30.00